Muzyczny Południk "My pierwsza brygada!"

Skrzydlaty odlot